Livsmedelsverkets prislista

Godkännande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Beslut enligt lagen om djursjukdomar
Godkännande av sådana i 77 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedda laboratorier som undersöker djursjukdomar som ska bekämpas
Pris, €:
Utan Moms: 506,00
Moms: 0
Totalt: 506,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.4.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Godkännande av sådana i 77 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedda laboratorier som undersöker djursjukdomar som ska bekämpas
Individuella identifiare: 160017