Livsmedelsverkets prislista

Första anmälan

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Utövare av veterinäryrket
Anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster
Pris, €:
Utan Moms: 168,00
Moms: 0
Totalt: 168,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.3.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster enligt 8 § i lagen om utövning av veterinäryrket. Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 160014