Livsmedelsverkets prislista

Ansökan om uppföljningsnummer för apotek

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Utövare av veterinäryrket
Ansökan om uppföljningsnummer för apotek
Pris, €:
Utan Moms: 42,00
Moms: 0
Totalt: 42,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.3.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 160013