Livsmedelsverkets prislista

Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Utövare av veterinäryrket
Rätt att vara verksam som veterinär
Pris, €:
Utan Moms: 270,00
Moms: 0
Totalt: 270,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.3.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket. Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 160012