Livsmedelsverkets prislista

Legitimation enligt 7 § 1 mom. som beviljas på basis av första ansökan

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Utövare av veterinäryrket
Rätt för veterinärmedicine studerande att temporärt utöva veterinäryrket
Pris, €:
Utan Moms: 42,00
Moms: 0
Totalt: 42,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.3.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Rätt för veterinärmedicine studerande att temporärt utöva veterinäryrket enligt lagen om utövning av veterinäryrket. Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 160008