Livsmedelsverkets prislista

Beslut om legitimation enligt 4 § 5 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (Schweiz och andra legitimerade i enlighet med internationella avtal)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Utövare av veterinäryrket
Legitimering av veterinär
Pris, €:
Utan Moms: 200,00
Moms: 0
Totalt: 200,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.3.1.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 160007