Livsmedelsverkets prislista

Screening för ESBL/AmpC-producerande bacterier

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 73,50
Moms: 17,64
Totalt: 91,14

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Screening för ESBL/AmpC-producerande bacterier
Undersökningens längd: 4 - 12 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Suvi Nykäsenoja 040 489 3447, laboratoriet 040 489 3454 eller 040 489 3437
Undersökningsremiss: ETT rf:s anvisningar för import av fjäderfä. Muut eläinlajit: Undersökningsremiss till resistensundersöknignarna
Undersökningens orsak: Screening för ESBL
Prov: Importerade fjäderfå: pappersunderlapp. Undersökningen av andra provmaterial måste överenskommas separat. Skickas till addres: Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för antibiotika, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Provtal: Provet är packade i, till exempel rena, tätt förseglade påsar. Provet ska skickas till laboratoriet snarast efter provtagning.
Utföringsintervall: På vardagarna
Undersökningsresultatet färdigt: Inom 4-12 dagar
Tolkning: Experten utfärdar ett analyscertificat om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 15002 / L70078