Livsmedelsverkets prislista

Tilläggsavgift euro/klassificerade nötkreatur

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Landsbygdstjänsterna
Övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar
Slakterier som huvudsakligen slaktar får
Pris, €:
Utan Moms: 0,59
Moms: 0
Totalt: 0,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 150010