Livsmedelsverkets prislista

MRSA, påvisande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 62,50
Moms: 15,00
Totalt: 77,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Sållning av MRSA-stammar
Undersökningens längd: 4 - 12 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Suvi Nykäsenoja 040 489 3447, laboratoriet 040 489 3454 eller 040 489 3437
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Screening för MRSA
Prov: Utstryksprovet från hud av svin eller näsborrsslemprovet av svin. Skickas till addres: Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för antibiotika, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Provtal: Utstryksprovet från hud är packade i, till exempel rena, tätt förseglade påsar. Näsborrsslemprovet tas med en lämplig provtagningssond, vilken är förseglad till transportmedelsröret. Provet ska skickas till laboratoriet snarast efter provtagning.
Utföringsintervall: På vardagarna
Undersökningsresultatet färdigt: Inom 4-12 dagar
Tolkning: Experten utfärdar ett analyscertificat om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 15001 / L70028