Ruokaviraston hinnasto

MRSA, osoittaminen

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläintautien laboratoriotutkimukset (sis. laboratoriokäsikirjan)
Bakteriologia / bakteeritutkimukset
Sika
Hinta €:
Veroton: 80,73
ALV: 19,38
Yhteensä: 100,11

Asetustunnus: MMM 161/2021

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Evira 3563 MRSA kantojen seulonta
Kestoaika: 4 - 12 vrk
Tutkimuspaikka: Helsinki
Yhteyshenkilö: Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja 040 489 3447, laboratorio 040 489 3454 tai 040 489 3437
Tutkimuslähete: Tuotantoeläinten tautitutkimukset. Lähetteestä tulee ilmetä olennaiset taustatiedot ja tutkimuksen syy tai kysymyksen asettelu.
Tutkimussyy: MRSA-seulonta
Näyte: Ihon sivelynäyte tai sierainlimanäyte siasta. Lähetetään osoitteeseen: Ruokavirasto, Mikrobiologian yksikkö, Antibioottijaosto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Näytteenotto: Sivelynäytteet pakataan esimerkiksi puhtaisiin, tiiviisti suljettuihin pusseihin. Sierainlimanäyte otetaan tarkoitukseen soveltuvalla näytteenottotikulla, joka suljetaan kuljetuselatusaineputkeen. Näytteet tulee lähettää laboratorioon mahdollisimman pian näytteenotosta.
Tekotiheys: Arkipäivisin
Tulokset valmiina: 4-12 vuorokauden kuluessa
Tulkinta: Asiantuntija laatii tuloksista tutkimustodistuksen ja tarvittaessa vastaukseen tulee kommentti.
Yksilöivät tunnisteet: 15001 / L70028