Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift euro/år

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Landsbygdstjänsterna
Övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar
Slakterier som huvudsakligen slaktar får
Pris, €:
Utan Moms: 800,00
Moms: 0
Totalt: 800,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 150009