Livsmedelsverkets prislista

Tilläggsavgift euro/klassificerade svin

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Landsbygdstjänsterna
Övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar
Slakterier där slaktas minst 150 nötkreatur / 500 svin per vecka
Pris, €:
Utan Moms: 0,03
Moms: 0
Totalt: 0,03

Förordningsreferens: MMM 1146/2018

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 150008