Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift euro/år

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Landsbygdstjänsterna
Övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar
Slakterier där slaktas under 150 nötkreatur / 500 svin per vecka
Pris, €:
Utan Moms: 1200,00
Moms: 0
Totalt: 1200,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 150003