Livsmedelsverkets prislista

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Landsbygdstjänsterna
FLEGT-licens
Pris, €:
Utan Moms: 70,00
Moms: 0
Totalt: 70,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 150002