Livsmedelsverkets prislista

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Landsbygdstjänsterna
Utlåtanden om ärvdabalk
Pris, €:
Utan Moms: 49,00
Moms: 0
Totalt: 49,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 150001