Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Animaliska biprodukter
Beslut om tillstånd och godkännande
Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 71,00
Moms: 0
Totalt: 71,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.10

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140311 / J80118