Livsmedelsverkets prislista

Parti-specifikt certifikat för export från nästa 5. st ->(på engelska)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Intyg
Exportberedskap (ekoproduktion)
Pris, €:
Utan Moms: 161,29
Moms: 38,71
Totalt: 200,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140205 / L60048