Livsmedelsverkets prislista

Parti-specifikt certifikat för export 1-4 st (på engelska)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Intyg
Exportberedskap (ekoproduktion)
Pris, €:
Utan Moms: 60,48
Moms: 14,52
Totalt: 75,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140204 / L60047