Livsmedelsverkets prislista

Intyg på andra språk än finska eller svenska

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Ekologisk produktion
Intyg
Andra intyg
Pris, €:
Utan Moms: 14,09
Moms: 3,38
Totalt: 17,47

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140203 / L60004