Livsmedelsverkets prislista

Revision per dag

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Intyg
Exportberedskap (ekoproduktion)
Pris, €:
Utan Moms: 387,10
Moms: 92,90
Totalt: 480,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 6 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Revision av verksamheten (ekoproduktion)
Individuella identifiare: 140200