Livsmedelsverkets prislista

Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anslutning till kontrollen av foder, per prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Övervakning av produkter (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
Pris, €:
Utan Moms: 74,00
Moms: 0
Totalt: 74,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.5.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140198 / J80511