Livsmedelsverkets prislista

Kontrollavgiftsklass 2

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Övervakning av produkter (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
Pris, €:
Utan Moms: 348,00
Moms: 0
Totalt: 348,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.5.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: I punkten 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan
Individuella identifiare: 140194 / J80508