Livsmedelsverkets prislista

Övervakning av aktörer enligt biproduktsförordningen och foderlagen, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Övervakning av aktörer
Pris, €:
Utan Moms: 114,00
Moms: 0
Totalt: 114,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.5.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140186 / J80502