Livsmedelsverkets prislista

Kontroll av transportutrustning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Övervakning av aktörer
Pris, €:
Utan Moms: 80,00
Moms: 0
Totalt: 80,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.5.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140184 / J80513