Livsmedelsverkets prislista

Det följande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
Certifikat för foder
Pris, €:
Utan Moms: 13,70
Moms: 0
Totalt: 13,70

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 2.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140183 / J80202