Livsmedelsverkets prislista

Det första

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
Certifikat för foder
Pris, €:
Utan Moms: 58,00
Moms: 0
Totalt: 58,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 2.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140182 / J80201