Livsmedelsverkets prislista

Behandling av tillståndsansökan

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Beslut om tillstånd och godkännande
Tillstånd att använda icke-godkända fodertillsatser i foder som används i vetenskapliga experiment
Pris, €:
Utan Moms: 84,00
Moms: 0
Totalt: 84,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.3.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140180 / J80121