Livsmedelsverkets prislista

Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen och biproduktsförordningen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Animaliska biprodukter
Beslut om tillstånd och godkännande
Pris, €:
Utan Moms: 71,00
Moms: 0
Totalt: 71,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140178 / J80108