Livsmedelsverkets prislista

Registrering av aktörer enligt foderlagen och biproduktsförordningen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Foder
Beslut om tillstånd och godkännande
Pris, €:
Utan Moms: 95,00
Moms: 0
Totalt: 95,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140173 / J80107