Livsmedelsverkets prislista

Behandling av ansökan, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Animaliska biprodukter
Beslut om tillstånd och godkännande
Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.10

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140171 / J80119