Livsmedelsverkets prislista

Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Animaliska biprodukter
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme
Individuella identifiare: 140165