Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av anläggningen, grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Animaliska biprodukter
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 71,00
Moms: 0
Totalt: 71,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Godkännande av anläggningen, grundavgift
Individuella identifiare: 140163