Livsmedelsverkets prislista

Certifikat: per ekoaffär (på engelska)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Intyg
Certifikat
Pris, €:
Utan Moms: 166,30
Moms: 39,91
Totalt: 206,21

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 6 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140158 / L60015