Livsmedelsverkets prislista

Experttjänster för varje påbörjad timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Andra tjänster och avgifter
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 85,67
Moms: 20,56
Totalt: 106,23

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140156 / L60013