Livsmedelsverkets prislista

Certifikat: per ekologisk näringsidkare (på engelska)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Intyg
Certifikat
Pris, €:
Utan Moms: 28,87
Moms: 6,93
Totalt: 35,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140154 / L60011