Livsmedelsverkets prislista

Publikationer

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Andra tjänster och avgifter
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 15,35
Moms: 3,68
Totalt: 19,03

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140152 / L60006