Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem för ekologisk produktion, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem
Pris, €:
Utan Moms: 83,00
Moms: 0
Totalt: 83,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140150 / J70310