Livsmedelsverkets prislista

21-100 st

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 132,00
Moms: 0
Totalt: 132,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140148 / J70308