Livsmedelsverkets prislista

4-20 st

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 65,00
Moms: 0
Totalt: 65,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140147 / J70307