Livsmedelsverkets prislista

Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Övervakning av ekologisk produktion (kontroller, provtagning och analyser)
Pris, €:
Utan Moms: 140,00
Moms: 0
Totalt: 140,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140144 / J70311