Livsmedelsverkets prislista

Högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Övervakning av ekologisk produktion (kontroller, provtagning och analyser)
Produktionskontroll av ekologisk produktion
Pris, €:
Utan Moms: 908,00
Moms: 0
Totalt: 908,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.2.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140143 / J70305