Livsmedelsverkets prislista

Ekologiskt odlad areal (areal där produktion bedrivs och areal i övergångsskede), för varje påbörjad hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Övervakning av ekologisk produktion (kontroller, provtagning och analyser)
Produktionskontroll av ekologisk produktion
Pris, €:
Utan Moms: 7,50
Moms: 0
Totalt: 7,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.2.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal är 908,00 eur.
Individuella identifiare: 140142 / J70301