Livsmedelsverkets prislista

Övervakning av andra aktörer som är anslutna till kontrollsystemet, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Övervakning av ekologisk produktion (kontroller, provtagning och analyser)
Produktionskontroll av ekologisk produktion
Pris, €:
Utan Moms: 91,00
Moms: 0
Totalt: 91,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.2.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140141 / J70105