Livsmedelsverkets prislista

Övervakning av aktörer som ingår i kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial, foder och livsmedel - övervakning av underentreprenad, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Övervakning av ekologisk produktion (kontroller, provtagning och analyser)
Produktionskontroll av ekologisk produktion
Pris, €:
Utan Moms: 140,00
Moms: 0
Totalt: 140,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140140 / J70104