Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion och införande av verksamhetsidkare i reg
Pris, €:
Utan Moms: 140,00
Moms: 0
Totalt: 140,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140138 / J70103