Livsmedelsverkets prislista

Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Beslut om tillstånd och godkännande
Pris, €:
Utan Moms: 105,00
Moms: 0
Totalt: 105,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.2.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140137 / J70204