Livsmedelsverkets prislista

Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Beslut om tillstånd och godkännande
Pris, €:
Utan Moms: 13,30
Moms: 0
Totalt: 13,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140136 / J70203