Livsmedelsverkets prislista

Tillstånd

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Beslut om tillstånd och godkännande
Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
Pris, €:
Utan Moms: 101,00
Moms: 0
Totalt: 101,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140134 / J70201