Livsmedelsverkets prislista

Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion/verksamhetsidkare

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion och införande av verksamhetsidkare i reg
Pris, €:
Utan Moms: 110,00
Moms: 0
Totalt: 110,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140133 / J70101