Livsmedelsverkets prislista

Avgift för övervakningen av ekologisk produktion enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning tas dock inte ut vid övervakning av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel, om livsmedlen framställs i samband med ekologisk produktion på

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Ekologisk produktion
Övervakning av ekologisk produktion (kontroller, provtagning och analyser)
Pris, €:
Utan Moms: 60,00
Moms: 0
Totalt: 60,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.4.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140132 / J70106